Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. november kl. 20:30

Budsjett og økonomiplan - Innstilling

Hele budsjettprosessen er samlet i denne artikkelen. Formannskapets innstilling fra møte 22. november er nå lagt ut.

Les mer clear

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Økonomisk stønad

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktiviteter som er avtalt med kommunen, for å få sosialhjelp.

Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kvalifiseringsprogrammet
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Søker må legge ved dokumentasjon som er nødvendig for at Nav skal kunne avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.  Alle søknader blir vurdert individuelt.

All saksbehandling foregår skriftlig pr post eller ved fremmøte.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Midt-Agder
Leder: Velle, Rolf
Telefon:915 63 502
Epost:rolf.velle@nav.no
Nettadresse:https://www.vennesla.kommune.no/nav-midt-agder.423706.no.html
Besøksadresse:Hunfos Næringspark PM6, 4700 Vennesla

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-03-12 10:01
Gyldig til2022-01-14