Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline15. november kl. 09:09

Ledig stilling som fagarbeider

Vi har en ledig 100% stilling som fagarbeider fra 1. mars 2020.

Les mer clear
error_outline14. november kl. 14:00

Ledig stilling som regnskapskonsulent

Vi har et ledig vikariat (100%) med søknadsfrist torsdag 28. november.

Les mer clear

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Hva kan du få hjelp til:

- Få oversikt over egen økonomi - sette opp budsjett på dine inntekter og utgifter og fi deg råd om hva du må gjøre for at budsjettet skal gå i balanse. Det er viktig og ikke opparbeide seg mer gjeld.

- Lage en oversikt over din økonomiske situasjon.

- Hjelp til å søke om endring/stopp av trekk i lønn/trygdeytelse.

- Hjelp til å kontakte/forhandle med dine kreditorer for å finne en lønsning på nedbetaling av din gjeld.

- Gi deg informasjon om en gjeldssaks gang, og mulig løsninger i din situasjon.

Vårt arbeid opppfyller gjeldsordningslovens krav om eget forsøk i de saker hvor det søkes rettslig gjeldsordning.

Målgruppe

Hvem kan få økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

- Har mye gjeld, og ikke klarer å betjene den.

- Klarer ikke å betale regningene dine.

- Har gått ned inntekt og ikke klarer å redusere utgiftene.

Kriterier/vilkår

- Åpne all post, og lag deg en oversikt over dine kreditorer.

- Dette tilbudet er hjelp til selvhjelp, du må være forberedt på å gjøre det du får til selv, ut fra de rådene som blir gitt.

 

 

Pris for tjenesten

Gratis gjeldsrådgivning.

Økonomirådgiver/gjeldsrådgiver er tjenestebastert og vi hjelper deg kun til å betjene de pengene du har, vi har ikke økonomisk stønad.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Retningslinjer

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Skjema

Søknad om gjeldsrådgivning

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav
Telefon:55553333
Postadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND
Besøksadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-09 10:27
Gyldig til2020-01-15