Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline21. august kl. 12:58

Alle partiprogram på nett

Alle de fem partiprogrammene er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.

Les mer clear
error_outline21. august kl. 12:39

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Her finner du en samlesak om de viktigste begivenhetene frem mot valgdagen mandag 9. september.

Les mer clear

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Hva kan du få hjelp til:

- Få oversikt over egen økonomi - sette opp budsjett på dine inntekter og utgifter og fi deg råd om hva du må gjøre for at budsjettet skal gå i balanse. Det er viktig og ikke opparbeide seg mer gjeld.

- Lage en oversikt over din økonomiske situasjon.

- Hjelp til å søke om endring/stopp av trekk i lønn/trygdeytelse.

- Hjelp til å kontakte/forhandle med dine kreditorer for å finne en lønsning på nedbetaling av din gjeld.

- Gi deg informasjon om en gjeldssaks gang, og mulig løsninger i din situasjon.

Vårt arbeid opppfyller gjeldsordningslovens krav om eget forsøk i de saker hvor det søkes rettslig gjeldsordning.

Målgruppe

Hvem kan få økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

- Har mye gjeld, og ikke klarer å betjene den.

- Klarer ikke å betale regningene dine.

- Har gått ned inntekt og ikke klarer å redusere utgiftene.

Kriterier/vilkår

- Åpne all post, og lag deg en oversikt over dine kreditorer.

- Dette tilbudet er hjelp til selvhjelp, du må være forberedt på å gjøre det du får til selv, ut fra de rådene som blir gitt.

 

 

Pris for tjenesten

Gratis gjeldsrådgivning.

Økonomirådgiver/gjeldsrådgiver er tjenestebastert og vi hjelper deg kun til å betjene de pengene du har, vi har ikke økonomisk stønad.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Retningslinjer

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Skjema

Søknad om gjeldsrådgivning

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav
Telefon:55553333
Postadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND
Besøksadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-09 10:27
Gyldig til2020-01-15