Mer om ordningen

Kundene har krav på kompensasjon selv om avbruddet ikke har medført skader eller tap. I følge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon.
Les mer om saken på Agder Energi sine hjemmesider. Her finner du også skjema for utfylling og annen kontaktinformasjon.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon