Ønsker du å stille til valg?

Kommunestyret består av 17 representanter. Antallet vil bli identisk i kommende periode 2023-2027. 

Er du en engasjert innbygger? Er det saker du brenner for? Kunne du tenke deg å stille til valg og representere et parti? De politiske partiene i Iveland ønsker flere medlemmer og at flere ønsker å bli med i de politiske diskusjonene.

Ta gjerne kontakt med lederne for mer informasjon:

Partiene må levere inn sine endelige listeforslag innen 31. mars 2023 kl. 12.00.
Ledere politiske partier
Klikk på bilde for større versjon

Partilister og partiprogram

Partilister:


Partiprogram:
Her legger vi ut partiprogram når de er klare sommeren 2023

Forhåndsstemming

Det blir mulig å forhåndstemme i servicetorget i perioden xx.xx.2023 - xx.xx.2023 (mandag - fredag) i tidsrommet xx.xx - xx.xx.

MER info kommer. 

Valgflesk

Tradisjonen tro arrangeres det valgflesk en ettermiddag / kveld 1-2 uker før valget. Her samles som regel toppkandidatene i de enkelte partiene.

MER info kommer etterhvert.

Kirkevalg - valg av nytt menighetsråd

Kirkevalget gjennomføres paralelt med kommunevalget mandag 11. september 2023.

Ytterligere informasjon vil vi legge ut her.

Aktuelle linker

Lokale linker:
Her legges det inn lenker til lokalpartiene som stiller med valglister i 2023, enten på web eller facebook eller begge deler.

Sentrale linker:

Kontaktinformasjon