I forbindelse med kommunevalget neste høst ønsker kommunestyret i Iveland å invitere deg til en samling for å fortelle litt om hva det vil si å være politiker i Iveland kommune. Målet med kvelden er at vi vil fortelle litt om hva vi holder på med, hvordan vi samarbeider med administrasjonen for å opprettholde og videreutvikle tjenestene som kommunen leverer til innbyggerne våre.

Iveland går en spennende tid i møte der blant annet kommunereformen er en sak som politikerne i Iveland må ta stilling til og som er svært avgjørende for Iveland sin fremtid. I denne forbindelse er det kanskje viktigere enn noen gang tidligere å ha bred representasjon i kommunestyret. Vi ønsker derfor å legge opp til en kveld der du får vite mer om hva det vil si å være politiker i Iveland.
Ordfører Gro-Anita Mykjåland vil lede kvelden.

Følgende personer vil fortelle kort om:

  • Rådmann Sten A Reisænen - Hvordan bygger administrasjonen opp en sak som skal til politisk behandling?
  • Varaordfører Sig Tove Aasen – Helt ny i politikken
  • Ordfører Gro-Anita Mykjåland – Barnehage- og skoleeier, det er oss det!
  • Brynjulf Aagesen – Demokratisk innsyn og kontroll
  • Lars Arnfinn Flatelid - Kommunestyrets rolle som arbeidsgiver

Er du litt nysgjerrig på hvordan vi jobber med politikk i Iveland? Er du litt interessert i noen av de nevnte temaene som innlederne skal holde? Er du litt nysgjerrig på om kommunepolitikk er noe for deg?
Kommunestyret ønsker deg velkommen til en time med litt informasjon om noen av de oppgavene kommunestyret er satt til å ivareta.

Vi serverer kaffe og kringle etter orienteringene og det vil bli god mulighet til å stille spørsmål til oss politikere og slå av en prat. Vi har et felles ønske om å få flere av våre innbyggere med i å utforme fremtiden i kommunen vår gjennom politisk deltagelse.

Hjertelig velkommen til en god times samling fra kl. 19.30.