Kommunestyret 2019-2023

I perioden 2019-2023 består kommunestyret av følgende personer:

Navn Parti Varamedlem

 

Gro-Anita Mykjåland (ordfører) Sp 1. Zeynep Khalil Remzi
Yngvar Bakken (*) Sp  
Sondre Rosenberg Sp  
Berit Hauan Sp  
Øyvind Honnemyr Sp  
Hans Ivar Eieland Sp  
Terje Møkjåland (varaordfører) Krf 1. Runar Røinås
Sidsel Frafjord Krf 2. Geir Låtveit
Tor Håkon Thomassen Krf  
Sondre Birkeland Krf  
Sig Tove Aasen Ap 1. Linda Skripeland
Bjørg Nygård Ap 2. Hege Skisland Robstad
Lars Arnfinn Flatelid Frp 1. Atle Jørgensen
Jan Andre Myhren H 1. Kåre Mjåland
Kristin Kartevoll Myhren H 2. Gunnar Håverstad  
Alfred Øyna Fjermeros H  
Kjetil Lee Vidnes H  

(*): Kaja Molle Honnemyr (Sp) permisjon til 1. februar 2022. Yngvar Bakken møter som fast medlem frem til da.

Arbeidsområde og myndighet

I henhold til kommunelovens § 5-3 må alle kommuner ha et kommunestyre som er direkte valgt av innbyggerne. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til rådmannen. Kommunestyret delegerer myndighet til andre politiske organ eller til rådmannen slik de finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift tilsier.
En del overordnede saker kan ikke delegeres fra kommunestyret til andre organ. Dette gjelder bl.a. behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding, kommuneplan m.v.

Kontaktinformasjon