Sentrale politikere i samtlige sju kommuner samles til møte førstkommende torsdag, der kommunereformen og veien videre står sentralt på sakskartet.

Iveland kommunestyre vedtok i møte 6. november mandat for det videre arbeidet. Vi har laget en egen side om kommunereformen som vi vil oppdatere med nyheter og nyttig informasjon i tiden fremover (link i høyre kolonne).