Presentasjoner

Presentasjoner fra folkemøte 30. mai 2016
Prosessveileder hos fylkesmannen Dag Petter Sødal (pdf) Rådmannens presetasjon (inntektsprognoser (pdf)) Kommunelegenes oppsummering (pdf)

Aktivitetslogg fra prosessen

Her følger en oversikt over prosessen fra "begynnelse til slutt". Vi gjør oppmerksom på at noen linker vil kreve abonnement og muligens ikke lenger er i funksjon.

Aktivitet / hendelse / logg: Dato:
Kommunestyret sier NEI til kommunesammenslåing (pdf)
Vedtak og brev til fylkesmannen i Agder
22.06.16
Ivelendingene sa NEI til kommunesammenslåing (fvn.no) 06.06.16
Velkommen til folkemøte 30. mai  27.05.16
Rapport om innbyggerundersøkelsen (Opinion AS) 12.05.16
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen (fvn.no) 12.05.16
Liten interesse for kommunesammenslåing i Vennesla (fvn.no) 14.04.16
Informasjonsavis om intensjonsavtalen mellom kommunene 13.04.16
150 på folkemøte, tommelen ned for sammenslåing (fvn.no) 11.04.16
Ekstrautgave av bygdebrevet, fokus på 0-alternativet (pdf) 08.04.16
Vedtak fra kommunestyret (pdf) 17.03.16
Kommunestyret sa JA til folkeavstemming (fvn.no) 17.03.16
Iveland - vil dere? Hovedsak i Vennesla Tidende (ab.) 11.03.16
Iveland kommune som egen kommune - utredning (pdf)
- revidert 26. mai 2016
11.03.16 / 03.06.16
Intensjonsavtale underskrevet:      VT     NRK-Sørlandet    fvn.no    08.03.16
Intensjonsavtale Vennesla og Iveland - underskrevet (pdf) 08.03.16
Takker nei til Indre Agder (NRK-Sørlandet) 05.02.16
Storsamling på Evje (fvn.no - abonnement) 02.02.16
Samtaler på Evje (fvn.no - abonnement) 26.01.16
Ønsker Iveland som del av Indre Agder (fvn.no - abonnement) 22.01.16
Middag og samtaler med Vennesla (VT - abonnement) 21.01.16
Middag og samtaler med Vennesla (fvn.no - abonnement) 19.01.16
Varaordfører lanserer nytt forslag (fvn.no - abonnement)  19.01.16
Hyppige møter om kommunesammenslåing (VT - abonnement) 05.01.16
Enighet om intensjonsavtale (fvn.no - abonnement) 05.01.16
Iveland og Vennesla skal i samtaler (fvn.no - abonnement) 15.12.15
Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur (utsatt sak fra 22.10.15). Saksutredning og vedtak fra Iveland kommunestyre 10.12.15
Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur:
Saksprotokoll fra Iveland kommunestyre
22.10.15
Saksprotokoll fra Iveland kommunestyre  10.09.15
Saksprotokoll fra Iveland formannskap 01.09.15
Rådmannen sin saksutredning om storkommune 19.08.15
Iveland kommune åpen for storkommune (fvn.no - abonnement) 29.07.15
Utredningsgruppa sin endelige rapport  26.06.15
Informasjonsmøte om kommunereformen:
Tirsdag 16. juni kl. 19.00 i kommunestyresalen.
16.06.15
Utredningsgruppa la fram sin foreløpige rapport for et felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet torsdag 28. mai. To sentrale presentasjoner fra møte ligger vedlagt.
- Utfordringsbildet frem mot 2040
- Presentasjon av aktuelle modeller
28.05.15
Knutepunkt Sørlandet med nye nettsider og fokus på kommunereformen Mars 2015
Mer makt til kommunene - Stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene ifm kommunereformen 20.03.15
Inviterer til utredning med Vennesla (fvn.no - abonnement) 17.03.15
Utredningsarbeidet i KnpS igang  21.01.15
Frykter å bli en utkant (fvn.no - abonnement) 20.01.15
Ekspertutvalget for kommunereformen sin sluttrapport 01.12.14
Felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet 13.11.14
Kommunereformen - mandat fra kommunestyret 06.11.14

 

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon

Ordfører Gro-Anita Mykjåland, 958-21968