Planprogram

Det er kommuneplanens arealdel fra 2011 som nå kommunestyret har vedtatt å se nærmere på. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og ettersyn frem til  30. august.

 

Kontaktinformasjon