Planprogram

Hva er et planprogram?
Første steg i arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere. 

Hva har skjedd?
Kommunestyret i Iveland bestemte den 7. april 2022 at kommunen skal starte opp arbeidet med å lage ny samfunnsdel. De bestemte samtidig at planprogrammet skulle legges ut til offentlig ettersyn frem til 12. juni 2022. 

Planprogrammet:
Planprogrammet var på høring i perioden 22. april til 12. juni 2022. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 8. september 2022. 
Her finner du det fastsatte planprogrammet (pdf).

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med rådgiver Robert Bjørnestøl på telefon 41 22 74 31 hvis du har spørsmål.

Planprosessen

Har har vi i korte trekk de viktigste milepælene i arbeidet med ny samfunnsdel:
Kommuneplan-fremdriftsplan-versjon2-sept-2022

Spørreundersøkelse avsluttet

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen muligheten til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. Høsten 2022 ble innbyggerne involvert i prosessen gjennom en spørresundersøkelse.
Vi benyttet en digital undersøkelse med spørsmål om hva kommunen bør satse på de neste årene (se under). Denne prosessen er nå ferdig, og rapporten kan man lese her (pdf)
Kommuneplan 20230 - Hva bør kommunen satse på

Fremtidens Iveland mot 2034

Iveland kommunestyre og administrasjonen var samlet til et arbeidsseminar på Rosfjord fjordhotel ved Lyngdal 1.- 2. september 2022. Gode innledere og meget gode diskusjoner om våre satsingsområder og fremtidens Iveland frem mot 2034. Hva er våre styrker? Hva bør vi fokusere på? Hva bør vi gjøre mindre av?
Se bilder fra samlingen øverst i artikkelen.
Lyngdal-plan

Medvirkning

Medvirkning gir gode muligheter til å få innbyggere, frivilligheten, næringsliv og andre til å involvere seg i arbeidet med samfunnsdelen. Medvirkning vil gjøre samfunnsdelen bedre og betyr at innbyggerne er med på selv å planlegge sin framtid. 
Det har vært en rekke medvirkningsprosseser allerede, og i mars måned gjennomfører man trolig de tre siste. Hvis du er interessert i å høre mer om arbeidet eller har lyst til å komme med innspill til planen, kan du møte kommunen på Joker Skaiå, Joker Vatnestrøm og Joker Iveland følgende dager:

  • 17. mars kl. 13:00 – 15:00 - Joker Skaiå
  • 25. mars kl. 11:00 – 14:00 - Joker Iveland
  • 31. mars kl. 13:00 – 15:00 - Joker Vatnestrøm

Gjennomførte medvirkningsprosesser / rapporter:

Kunnskapsgrunnlaget

Hva er våre fortrinn og hvilke utfordringer har vi? Hvilke utviklingstrekk vil påvirke oss i åra framover? Tall, fakta og statistikk for Iveland som samfunn og som organisasjon skal gi oss kunnskap om hva som kjennetegner kommunen vår. Kunnskapen om kommunen er viktig for å vite hvilke områder vi skal satse på fremover og hvilke mål og strategier vi skal sette i samfunnsdelen.

På denne siden vil det blir lagt ut tall, fakta og statistikk for Iveland.

Aktuelle linker

Andre relevante dokument og linker legges inn her

Kontaktinformasjon