Planprogram - veien videre

Hva er et planprogram?
Første steg i arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere. 

Hva har skjedd?
Iveland kommunestyre vedtok den 7. april 2022 at kommunen skal starte opp arbeidet med å lage ny samfunnsdel. De bestemte samtidig at planprogrammet for arbeidet skal legges på høring og offentlig ettersyn. 

Planprogrammet / har du innspill? 
Planprogrammet kan du lese her (pdf). Alle som har lyst kan komme med innspill til planprogrammet. Innspillene må sendes inn elektronisk via dette skjemaet.
Frist for å komme med innspill og uttalelser er 12. juni 2022

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med Robert Bjørnestøl på telefon 41 22 74 31 hvis du har spørsmål.
 

Kontaktinformasjon