Planvedtak - saksdokumenter

Høringa omfattar forslag om oppheving av følgjande disposisjonsplanar: 

  • Hytteplan Frigstad, gnr. 49 bnr. 2. 
  • Hytteplan Ljosland, gnr. 55 bnr. 2 m.fl. 
  • Hytteplan Eikeland, gnr. 60 bnr. 2. 
  • Hytteplan Åsen, gnr. 64 bnr. 5. 

 Høringa omfattar også forslag om oppheving av følgjande reguleringsplaner: 

  • 19881209 Kjetevann, vedtatt 08.10.1991
  • 20070926 Tellhaugane, vedtatt 15.12.2010

ALLE aktuelle plandokument samt oppdatert plankart finnes på vår egen side om "Kommuneplanens arealdel 2020-2030", samt her:

Benytt vårt elektroniske skjema ved evt tilbakemelding. Det er også mulig å benytte e-post
Høringsfristen er 1. september.

Kontaktinformasjon