Valgresultatet

For å sikre at alle forhåndsstemmer blir mottatt fra andre kommuner og tatt med i endelig opptelling, vil det på landsbasis ikke være mulig å gjennomføre endelig valgoppgjør før etter kl. 17.00 tirsdag 10. september. Dette gjelder også for fylkestingsvalget.

Alle partiprogram er klare

Stemmerett ved valget:
For å kunne stemme ved valget må du ha fylt 18 år senest 31.12.19. I tillegg finnes det noen andre krav. Les mer om stemmerett.

Manntallet:
Manntallet for Vatnestrøm og Skaiå krets er lagt ut på de to butikkene. Manntallet for Birketveit krets og hovedmanntallet er lagt ut på kommunehuset.
For å kunne stemme må man være ført opp i manntallet. Les mer om manntallet.

Tidligstemme:
Det var mulig å avgi tidligstemme frem til fredag 9. august.

Forhåndstemming:
Det er mulig å forhåndstemme på kommunehuset fra mandag 12. august til og med fredag 6. september innenfor vanlig åpningstid i servicetorget (09.00-14.00). Utvidet stemme mulighet torsdagene 29. august og 5. september frem til 18.00 samt mandag 2. september ("valgflesk") frem til 21.00. 
Les mer om forhåndsstemming.

Forhåndsstemming på institusjon:
Tirsdag 3. september mellom kl. 10.00 - 12.00.

Ambulerende stemmemottak:
Kontakt sekretær for valgstyret Lasse Hornnes innen onsdag 4. september kl. 13.00 dersom dette er aktuelt.

Partiprogram:
Alle fem partiprogram ligger nå ute på våre hjemmesider. 

Valgflesk i Iveland:
Det ble avholdt lokal valgkampdag (pdf) i Ivelandshallen mandag 2. september kl. 18.00. Lokal- og fylkespolitikere debatterte aktuelle saker. Omlag 100 personer var tilstede. Det var mulig å melde inn spørsmål i forkant. Høvågdamene sto for underholdningen og Iveland hornorkester serverte kaker, kaffe og brus.

Valgdagen mandag 9. september:
Her kan du avgi din stemme mellom kl. 10.00 - 20.00:

  • Birketveit krets: Kommunehuset
  • Skaiå krets: Ivelandstaua
  • Vatnestrøm krets: Vatnestrøm oppvekstsenter

Artikkelen vil oppdateres jevnlig

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon