Dette er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om kols. Temaene vi tar opp er blant annet røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og mestring av daglige situasjoner. Målgruppen for kurset er deg som har symptomer på kols, har fått diagnosen eller pårørende som ønsker å lære mer om kols.

Praktisk informasjon:

  • Kurskvelder: 07.02, 14.02, 21.02 og 28.02 - alle dager mellom kl. 17.00 - 19.30
  • Sted: Vennesla omsorgssenter (Hovedinngang gamlebygg)
  • Egenandel kr. 250,-
  • Kurset holdes av helsepersonell med kompetanse på kols. Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og noe fysisk aktivitet. 

Påmelding til fysioterapeut / folkehelsekoordinator Tonje Myrland ved frisklivssentralen innen 24. januar.