Informasjon fra kommuneoverlegen


Om E. coli-bakterier:
E - coli-bakterier (Escherichia coli) er en gruppe bakterier som naturlig finnes i store mengder i tarmen, men da kun hos mennesker og varmblodige dyr. Nettopp fordi de er tilstede kun hos disse, bruker man E - coli til overvåking av forurensning i mat og vann. Funn av E - coli betyr som regel at vannkilden nylig har blitt forurenset. Funnet er dermed et tegn på at det også kan finnes sykdomsfremkallende bakterier der.

De aller fleste E - coli bakterier er vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E - coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker. Noen av disse kan gi diaré, som av og til er blodig. Det begrenser seg vanligvis selv uten noen spesiell behandling og kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn.

Forebygging av sykdom:
God hånd- og kjøkkenhygiene er viktig.
Oppvarming til kokepunktet av drikkevann og vann til matlaging, til annen beskjed er gitt.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon