Lokal høring av navnesak

I forbindelse med opprettelse av et naturreservat i Iveland kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavna Knutane, Store og Lille Knutanetjønn og Knudansheia/Knutansheia.
Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavnet tar vi avledete navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn. Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter: 
  • Knutane (gammel bosettingsplass) 
  • Store Knutanetjønn (tjern) 
  • Lille Knutanetjønn (tjern) 
  • Knudansheia / Knutansheia (ås) 

Hvor ligger dette området? 
Vi har laget til to kart som viser det aktuelle området

Kontaktinformasjon

Frist for innspill er 15. januar 2021.