Vi retter søkelys og deler tanker rundt kirkens rolle i 1814 og utviklingen frem til idag. Seniorrådgiver i Agderforskning, Helge Røed, bidrar med et historisk perspektiv. Ordfører Gro-Anita Mykjåland deltar også. Musikk ved Iveland skolekorps, konfirmantene deltar.

Kirkens-rolle-grunnlovsjubileet.jpg