Vi retter søkelyset og deler tanker rundt kirkens rolle i 1814 og frem til i dag. Seniorrådgiver i Agderforskning, Helge Røed, ordfører Gro-Anita Mykjåland, Iveland skolekorps og noen konfirmanter deltar. Det blir sang og musikk, men ingen servering!
Gratis inngang. 

Grunnlovsjubileet-logo.jpg