Praktisk informasjon

Kurset er basert på kognitiv adferdsterapi, og retter seg mot voksne som er nedstemt/deprimert og/eller voksne som har erfaring med depresjonssymptomer.

Kurset gjennomføres med 10 samlinger á 2 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

 • Oppstart: 5. september 2019
 • Tid: Torsdager 13.00 - 15.00
 • Sted: Vennesla
 • Kursavgift: 500 kr, som dekker kursmateriell (Å mestre depresjon)
 • Påmeldingsfrist 8. august

Hvem passer kurset for?

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsesirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet. KiD passer for deg som har opplevd én eller flere av følgende symptomer over tid:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

Kursinnhold

KiD retter seg mot å endre negative tanker- og adferdsmønstre som bidrar til nedstemthet. På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, og å videre gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Målet med kurset er å:

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Kontaktinformasjon