Informasjon

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre endergi, mer slitenhet og mindre aktivitet. KiD er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemte/deprimerte, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Vanlige tegn ved depresjon er nedstemthet, fravære av glede, tap av energi, mindre kontakt med andre, tanker om skyld og verdiløshet, søvnproblemer, grubling og/eller konsentrasjonsvansker. 

Målet med kurset er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene, gjenvinne funksjon og å forebygge nye episoder med deperasjon.

KiD gjennomføres med 10 samlinger à 2 timer. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Å mestre depresjon, vil bli brukt aktivt gjennom hele kurset.

Dato: 7. februar 2019
Tid: Torsdager klokken 13.00
Sted: Vennesla Kulturhus
Kursavgift: 500kr, dekker kursmateriell

Kontaktinformasjon