Informasjon om kurset

Hva går kurset ut på?
Kurset er basert på forståelsen av sammenheng en mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitive teorier og metoder. Øvelser er en viktig del av kurset.

KiB gjennomføres med åtte samlinger á 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Oppstart: 28. januar
Tidspunkt: Torsdager klokken 13.00-15.30
Sted: "Hjørnet", Vennesla - Sentrumsveien 47
Kursavgift: kr. 500,- som dekker kursmateriel

Kontaktinformasjon - påmelding

​For nærmere informasjon og påmelding, kontakt:

  • Frisklivssentralen i Vennesla, Eirin Ueland, tlf: 992 67 807