Filmene begynner hhv kl. 18.00 og kl. 20.00.
Trivselsledere får rabatt på inngangsbilletten ved fremvisning av bevis.
Iveland skolekorps selger tradisjonell kinomat i fast og flytende form.
Bygdekino-02.11.14.jpg