Vær tilstede - Vær deg selv

Kjære bygdefolk:

Mange av oss har nå tatt juleferie og det er tid for å skrive en liten julehilsen.
I Iveland kommune har det vært et travelt og innholdsrikt år med stor aktivitet gjennom hele året. Og når budsjettet og økonomiplanen nå er behandlet kan vi med sikkerhet si at det neste året byr på både utfordringer og muligheter. Et enstemmig kommunestyret ba rådmannen starte arbeidet i 2019 med å planlegge ombygging og nybygg til Skaiå barnehage. Vi vet at det er krevende å drive barnehagen når det er så trangt om plassen og jeg vil derfor sende en takk til både ansatte og foreldre for tålmodigheten og fleksibiliteten dere viser i hverdagen. 
Året 2018 har vært et ganske krevende år og vi opplever at det koster å stå som selvstendig kommune gjennom stadig strammere økonomiske rammer og flere krevende arbeidsoppgaver. Jeg ønsker derfor å rette en stor takk til rådmannen, hans stab og alle ansatte i Iveland kommune for en flott innsats gjennom året for oss som er innbyggere i Iveland kommune. Tusen takk for den omsorg og omtanke hver enkelt medarbeider legger i sitt arbeid. Innbyggerne i Iveland kommune kan takket være ansatte som strekker seg langt og tenker nytt, ha et godt tjenestetilbud. 

Det er fellesskapet vi holder frem som vår fremste beholdning:
Det er mange innbyggere som bidrar med frivillig arbeid i idrettslaget, på frivilligsentralen, i skytterlaget, i korpset, i politiske partier, på bedehuset eller i andre lag og foreninger. Rause mennesker som bidrar til å skape det lokalmiljøet vi ønsker oss.
Men vi er ikke i mål med å sikre inkludering og deltakelse for alle i våre lokalmiljø. Vi er ikke i mål med å skape det rause og mangfoldige samfunnet som vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Dette er en kontinuerlig prosess både i Iveland og ellers i landet og jeg vil derfor sende en stor takk til alle de som stiller opp gjennom året og gjør en innsats for fellesskapet. Samtidig ønsker jeg å oppfordre til at flere innbyggere engasjerer seg i frivillig arbeid. Vi er ikke flere enn at vi trenger hver enkelt sitt engasjement.
Uten frivilligheten hadde Iveland kommune vært fattig.

Ett er nødvendig:
Ett er nødvendig –
heri denne vår
vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv
 
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

I år ville Hans Børli ha fylt 100 år og i Børli sitt dikt «Ett er nødvendig» får jeg en fin og viktig påminnelse om at vi mennesker må huske på å stelle godt også med oss selv.  Mange gjør reint i både skuffer og skap før jul. Jeg oppfordrer hver enkelt til å ha en liten «julerengjøring» i sitt indre i løpet av julen. Kjenne litt etter hva du ønsker å legge igjen i 2018, og hva du ønsker skal være med å prege ditt liv i det nye året som snart står for døren.

Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til skal komme:
Men vi må huske at det er mennesker som føler på ensomheten i disse tider. Det finnes personer blant oss som ikke har noen å dele en kopp kaffe med, eller som har en venn å være fortrolig med. Og det finnes personer som derfor gruer seg til denne høytiden. Noen gruer seg på grunn av en forsterket ensomhetsfølelse, rusproblemer eller psykiske problemer hos noen vi har kjær. Dessverre så er det mange barn som gruer seg til jul. Vi vet alle at både glede, sorg og savn forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Mine tanker går derfor spesielt til alle dere som synes at denne tiden er en vanskelig tid. Og min oppfordring går til oss alle om å bry seg, ta seg tid til å dele en kaffekopp og en prat med noen som du vet trenger det ekstra i denne høytiden. 

Jeg har ett ønske for det nye året som vi kan oppfylle sammen og det er et ønske om at vi skal klare å være enda mer tilstede, våge å være enda mer oss selv og på den måten lyse opp i møte med andre mennesker. Da styrker vi fellesskapet og mangfoldet.

Jeg ønsker alle sammen en riktig god jul fylt av varme og omtanke. Også ser jeg frem til et nytt og spennende 2019.

Med beste hilsen og ønske om en fredfylt jul

Gro-Anita Mykjåland
Ordfører
Iveland kommune

Kontaktinformasjon