Julehilsen fra ordfører Gro-Anita Mykjåland

Det er 22 desember og min siste arbeidsdag i året som snart går inn i historiebøkene. For Iveland kommune har det vært et travelt og innholdsrikt år med høy aktivitet. Både omsorgssenteret og Iveland skole er renovert og har fått nye bygg, jernbanesporet på Vatnestrøm industriområde er åpnet og i full drift, to nye nærmiljøanlegg på henholdsvis Skaiå og Birketveit er åpnet og har gitt et betydelig løft for barn og unges lek og aktivitetsmuligheter i kommunen vår.
Disse prosjektene er store og synlige, men er bare noe av det vi har jobbet med i kommunen de siste året. For viktigst er at vi har mange mennesker som står på hver dag for at vi skal nå de målene politikerne har satt og som yter gode tjenester til våre innbyggere.

Jeg vil rette en stor takk til rådmannen, hans stab og alle ansatte i Iveland kommune for en flott innsats gjennom året. Tusen takk for den omsorg og omtanke hver enkelt medarbeider legger i sitt arbeid, en betydelig innsats av kommunens ansatte for å skape et godt tjenestetilbud til oss innbyggere i kommunen.  Jeg ønsker også å rette en stor takk for godt samarbeid til våre omkringliggende kommuner. 

Kommunene har opplevd å møte økonomisk trangere tider enn hva vi hadde forespeilet oss for noen år tilbake, og det har krevd mye av både politikere og ansatte i året som har gått. Det er gjort noen tøffe prioriteringer dette året og jeg har stor tro på at det vil ruste oss bedre i møte med fremtiden.
Samfunnet er i endring og utvikling. Det gir oss mange nye muligheter, men det betyr også at vi må være villige til ytterligere effektivisering og omstilling. Endring blir ofte møtt med motstand og skepsis, og et mål for det nye året er at vi skal hilse endring velkommen. For som oftest byr endring på nye spennende muligheter om man bare klarer å legge bak seg det gamle.
Alle de som bidrar på frivilligsentralen, i idrettslaget, i skytterlaget, i korpset, i politiske partier, på bedehuset eller i andre lag og foreninger er summen av medmennesker i Iveland kommune. Fantastiske, rause mennesker som bidrar i å skape det lokalmiljøet vi ønsker oss. Det rause samfunnet som vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Jeg vil sende en stor takk til alle de som stiller opp gjennom året og gjør en innsats for fellesskapet. Uten dere hadde Iveland kommune vært fattige.

Jeg gleder meg til å tilbringe de siste dagene i dette året sammen med familie og venner. Få god tid til å reflektere over året som snart går inn i historiebøkene og ikke minst få god tid til å se på hvilke mål jeg ønsker å arbeide med inn i 2018. Jeg vil også kjenne litt på hvilke følelser jeg ønsker å ta med meg inn i det nye året og hvilke følelser jeg vil slippe før dette året er omme. Dette er min form for «julerengjøring».
Nelson Mandela har et sitat som lyder slik: «Bitterhet er som å drikke gift og håpe at dine fiender dør av det». Dette er ett av mine favoritt sitater, for det sier mye om hvordan man velger å leve sitt liv. Vi har alle opplevd vonde og vanskelige ting i livet. Noen har gjort oss urett, opplevelser i livet som vi har opplevd som sårende, krenkende og vanskelige.
Spørsmålet er ofte ikke hva man opplever, men snarere hvordan man velger å leve videre. Man kunne valgt å la livet bli styrt av disse hendelsene, men det ville jo være det samme som at andre skulle leve livet for en.
Jeg oppfordrer hver og enkelt til å ha en liten «julerengjøring» i løpet av julen. Kjenn etter hva du ønsker å ta med deg inn i det nye året. Hva ønsker du å legge igjen i 2017, og hva ønsker du skal være med å prege ditt liv i det nye året som snart står for døren?

Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til skal komme. Men vi skal huske på at det finnes noen som føler på ensomheten i disse tider. Det finnes personer blant oss som ikke har noen å dele en kopp kaffe med, eller som har en venn å være fortrolig med. Og det finnes personer som derfor gruer seg til denne høytiden. Noen gruer seg på grunn av en forsterket ensomhetsfølelse, rusproblemer eller psykiske problemer. Dessverre så er det mange barn som gruer seg til jul. 
Vi vet alle at både glede, sorg og savn forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Min oppfordring går til oss alle om å bry seg, ta seg tid til å dele en kaffekopp og en prat med noen som du vet trenger det ekstra i denne høytiden. 

Jeg ønsker dere alle en riktig God jul full av varme og omtanke for seg selv og andre. Også ser jeg frem til et nytt og spennende 2018. Jeg gleder meg til fortsettelsen!
Med beste hilsen og ønske om en fredfull jul

Gro-Anita Mykjåland
Ordfører
Iveland kommune

Gro-Anita Mykjåland-2017_690x960

Kontaktinformasjon