Program for dagen

Vi gjennomfører et program som er i tråd med nasjonale smittevernregler. Vi håper dere stiller opp både ved Åkle og under adventssamlingen i Iveland kirke.

Program:

kl. 17.00: Åkle:

  • Tenning av julegrana
  • Tale v/ordfører Gro-Anita Mykjåland
  • Iveland hornorkester spiller

kl. 17.30: Iveland kirke:

Adventsamling med lystenning, vi synger julesanger og leser adventtekster fra bibelen.
Vi kan ta imot inntil 50 personer til denne samlingen. 

JUlegrantenning-2020-program

Førjulsaktiviteter og Covid-19

Vi har i dag lagt ut følgende informasjon i vår faste "korona-artikkel" samt på facebook:

Vi nærmer oss julehøytiden, og ønsker å presisere kommunens kjøreregler for ulike typer arrangement:

  1. Arrangør er pliktig til å sette seg inn i smittevernreglene. Bruk gjerne denne nettsiden som utgangspunkt for informasjon.
  2. Iveland kommune følger nasjonale råd med hensyn til smittevern. Vi forventer at den enkelte arrangør gjør det samme
  3. Dersom enkelte personer ikke tilpasser seg gjeldende retningslinjer ved et arrangement - ta kontakt med de det gjelder og informer om aktuelle smittevernregler
  4. Det er ikke nødvendig å registrere personer ved utendørs arrangement

Skal vi opprettholde en god smittesituasjon er det viktig at vi følger smittevernrådene. Politiet er nå pålagt et nytt tilsynsansvar, og kan skrive ut bøter hvis privatpersoner, bedrifter eller andre bryter smittevernforskriftene. Samtidig har kommunen ansvar for å påse at arrangører følger smittevernreglene. 

Vi minner om:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk, hoster eller føler deg uvel
  • Hold minst 1 meters avstand
  • Husk god håndhygiene, vask hender og/eller bruk hånddesinfeksjon hyppig.

Kontaktinformasjon