Høring: Forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland kommune:

De nye reglene innebærer at kommunen må lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes med dette ut på høring med høringsfrist 25. august.
Nærmere omtale av saken og utkast til lokal forskrift finner du i tilknytning til denne saken.

Eventuelle merknader sendes inn gjennom eget elektronisk skjema.