Informasjon om Ivelandsgruvene, priser m.v.

Ivelandsgruvene er en gruppe av grunneiere som har åpnet gruvene sine for besøkende. Ivelandgruvene innbefatter Knipane, Steli og Solås gruver.
Mot en liten avgift er det mulig å få adgang til samtlige tre gruver.

Priser 2021:

  • Solås gruve kr. 50,- per person pr dag
  • Steli gruve kr. 50,- per person pr dag
  • Familie kr. 100,- pr gruve pr dag 
  • Knipane kr. 100,- per bil pr dag

Man betaler med vipps eller kontant i den enkelte gruve. Ivelandsgruvene kan ikke garantere at alle de besøkende finner krystaller i verdensklasse, men vi garanterer at muligheten er der!

Noen gode råd:
Å slå på kvartsen med hammer kan gi øyenskader. Bruk vernebriller ved bruk  av hammer eller meisel. Kjøring til gruvene og mineralleting skjer på eget ansvar. 

Kontaktinformasjon