Informasjon om Ivelandsgruvene, gruvekort, priser m.v.

Ivelandsgruvene er en gruppe av grunneiere som har åpnet gruvene sine for besøkende. Ivelandgruvene innbefatter Knipane, Steli og Solås gruver.
Mot en liten avgift er det mulig å få adgang til samtlige tre gruver.

Priser 2019:

  • Solås gruve kr. 50,- per person (dagskort)
  • Steli gruve kr. 50,- per person (dagskort)
  • Familie kr. 100,- (dagskort)
  • Knipane kr. 100,- per bil (dagskort)
  • Tre dagers kort: kr. 100,- per person

Gruvekort til de tre gruvene kan kjøpes i den enkelte gruve (kontant eller Vipps) eller i servicetorget på kommunehuset (kontant). Ivelandsgruvene kan ikke garantere at alle de besøkende finner krystaller i verdensklasse, men vi garanterer at muligheten er der!

Noen gode råd:
Å slå på kvartsen med hammer kan gi øyenskader. Bruk vernebriller ved bruk  av hammer eller meisel. Kjøring til gruvene og mineralleting skjer på eget ansvar. 

 

Kontaktinformasjon