Tradisjonen videreføres

Det har i fra 1950 årene vært interesse for bunaden vår og det har flere ganger vært avholdt ulike kurs med den hensikt å kunne sy en Ivelandsbunad. Etter en liten bølgedal de siste 10 årene, er det nå ny giv!
Stakkekurs-kakeEn ny bunadsnemnd ble startet i 2018 med Anita B Straumann som leder. Vi hadde besøk av Instituttet for bunad og folkedrakt i september samme år, og de gav en stor anerkjennelse av det arbeidet som var gjort, og det inspirerte til videre aktiviteter. Våren 2019 startet vi det første kurset (skjortekurs) med ni ivrige kursdeltakere, og med Ingeborg Andrea Dale som kursholder. Neste kurs (stakkekurs) ble nettopp avsluttet, og vi markerte dette med kake og en enkel korona samling i forrige uke. 
I midten av januar 2021 skal vi i gang med tredje kurs (vestekurs). De som får fullført alle disse tre kursene vil muligens kunne ta i bruk sin nye Ivelandsbunad på 17. mai 2021. 

Det er viktig å holde på engasjementet for bunaden. For å ha et best mulig grunnlag arbeides det nå for å få dette nedskrevet, kvalitetssikret og systematisert slik at man får på plass en oppskrift for å kunne sy Ivelandsbunaden for fremtiden. Etter planen vil i ha klar en bok/hefte i løpet av 2021.

Påmelding til vestekurset innen 20. desember.  

Stakkekurs-deltakere_1800x650
Kursdeltakerne på stakkekurset, fra venstre: Mari Fjermedal, Ragnhild Lilletveit, Marlyn Eieland, Ingebjørg Honnemyr (skjult), Siv Tveite, Ingeborg Andrea Dale (kursholder), Gerd Gundersen, Anita B. Straumann (leder bunadsnemnda), Astrid Nilsen og Gunlaug Gaudestad. Klikk på bildet for større versjon

Heder og ære til Karen Bakken

Karen Bakken (99) er en av ildsjelene bak Ivelandsbunaden og bunadsnemnda. Hun ble tildelt kulturprisen i 2004 for sitt viktige arbeid. Her sammen med sin datter Anita B Straumann som er ny leder av bunadsnemda og Ingeborg Andrea Dale – vår kursholder.
Klikk på bildet for større versjon
Stakkekurs-sentrale-personer

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon