Ny plan klar våren 2024

Det er en omfattende og meget god prosess rundt kommuneplanens samfunnsdel. Vi har per dags dato mottatt 99 innspill til satsningsområdet i tiden fremover. Under arbeidsseminaret fikk vi gode ideer og påfyll fra Grue kommune samt representanter fra Statsforvalteren, UiA og fylkeskommunen (folkehelse). Det ble gode diskusjoner og kommunens visjon, målsetting og kjerneverdier ble satt i fokus. 

Fremdriftsplanen ser nå slik ut:
Kommuneplan-fremdriftsplan-versjon2-sept-2022
Følg prosessen via våre hjemmesider. Bidra gjerne med innspill og ideer.

Aktuell link og kontaktinformasjon