Dialogkafe og plan for oppvekst

  • Hva er et godt oppvekstmiljø?
  • Hva betyr stedet for barnehage og skole?
  • Hva betyr barnehage og skole for stedet?

Jorunn_UiA_255x339Jorunn Midtsundstad (bildet) og Kirsten Horrigmo innleder til dialogkafe. 
Vi inviterer hele Iveland til å høre mer om dette, og si sin mening om hvordan vi sammen skal gjøre Iveland til et enda bedre sted å bom og vokse opp. Dine meninger får betydning for ny plan for oppvekst i Iveland.

Vi samles på Iveland bedehus tirsdag 19. november kl. 18.00. Enkel servering.

Kontaktinformasjon