Den siste uka har en rekke vegger og vinduer kommet på plass. Fremdriften er god og man tar sikte på ferdigstillelse av hele prosjektet mot slutten av året. Den nye delen mot nord vil bli ferdig innen utgangen av juli. Beboere, kontor, utstyr m.v. (som idag holder til i den gamle delen) vil deretter bli flyttet over i den nye fløyen mens den sørlige delen vil gjennomgå en rehabilitering høsten 2016.  

Følg utviklingen via våre flickr-sider.

Iveland bo- og omsorg.senter_status_11.02.16.jpg