Kl. 18.00: "Istid 5 - på kollisjonskurs" (alle)
Kl. 20.00: "Bad Moms"

Vi gjør oppmerksom på at bygdekinoen nå er flyttet til Ivelandshallen, foreløpig ut året. 

Iveland skolekorps selger tradisjonell kinomat i fast og flytende form.

Bygdekino_15.08.16.jpg