Målgruppen er alle menn i alle aldre og samlingene vil i hovedsak ta for seg tema som har en allmenn interesse hos de fleste mannfolk. Et viktig fokus blir integrering, så man håper at mange av våre nye landsmenn vil bli med. Opplegget starter kl. 18.00 og varer frem mot ca 21.00.
Samlingene blir hver 4. uke. De neste treffene blir således tirsdag 1. november og tirsdag 29. november.

Hver 3. tirsdag i måneden arrangeres det kvinneklubb på Bestestaua kl. 18.00. Her har man også fokus på integrering. Neste treff blir 18. oktober.

Velkommen til manne- og kvinneklubbene i Iveland!