Korunaviruset får skylden

Bygdebrevet har vært utgitt i 33 år. Hver måned har det blitt produsert et kortfattet informasjonsskriv om viktige begivenheter den påfølgende måneden. 

For første gang (?) i bygdebrevets historie avlyser vi nå en utgivelse. Med dagens situasjon er nær sagt alle aktiviteter satt på vent, og innholdet i et bygdebrev ville blitt svært begrenset. Med dette som bakgrunn har man besluttet at april-utgaven utgår. Hva som skjer med mai-utgaven vil vi komme tilbake til.

Kontaktinformasjon