Regjeringen bevilget til sammen 160 millioner kroner til bredbåndsutbygging over statsbudsjettet for 2014. Post- og teletilsynet fikk i oppdrag å forvalte ordningen.
Det kom inn tilsammen 171 søknader fra landets kommuner med en total søknadsum på 713 millioner kroner. Kun 35 søknader/prosjekt fikk tildelt midler.
Regjeringens bevilgning gir nå 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning, melder Post- og teletilynet på sine hjemmesider.

På nettsidene til Post- og teletilsynet (link i høyre kolonne) kan du lese mer om ordningen og hvilke prosjekt som fikk tildelt midler. I Aust-Agder ble kun to av 14 søknader innvilget.