Program for dagen

Det avholdes to møter med identisk program på følgende steder:

  • Øyslebø Skole, Aulaen - 25. oktober kl. 19.00
  • Birkeland, Valstrand kulturarena - 26. oktober kl. 19.00

Program:
Kl. 19.00: Statens Naturskadeordning v/ Landbruksdirektoratet
Kl. 19.45: Norsk Naturskadepool v/Finans Norge
Kl. 20.30: Forsikring v/Gjensidige
Kl. 21.00: Ombygging av landbruksvei og Klimabetinget avlingssvikt v/Fylkesmannen
Kl. 21.15: Spørsmål
Kl. 21.30: Slutt

Mulighet for individuelle spørsmål i etterkant av møtet.