I forbindelse med utbygging av Iveland 2 kraftstasjon har Iveland kommune mottatt 1 million kroner som skal benyttes til nærmiljøtiltak i Skaiå-området.

Vi inviterer til informasjons– og dialogmøte vedr disse midlene, samt videre utvikling av idrett og friluftslivs-muligheter i kommunen.

Opplegg for kvelden:

  1. Innledning (prosess og fremdrift)
  2. Muligheter og ønsker for Skaiå-bygda (innspill og dialog)
  3. Fremdriftsplan

Etter planen vil kommunestyret vedta ny plan for idrett og friluftsliv gjeldende for perioden 2017 - 2020 i møte 15. desember 2016.

Informasjonsmøte_Skaiaa_24.08.16.jpg