Fredheim er godkjent som mottak for inntil 60 personer. Sammensetningen av de som kommer vil normalt være ganske variert, både med tanke på kjønn, alder og nasjonalitet. I skrivende stund er det ikke klart når de første asylantene vil komme.

Det inviteres til informasjonsmøte på Ogge gjesteheim mandag 21. desember kl. 18.30.

Representant fra UDI og Norsk Asyl AS vil være tilstede. Fra Iveland kommune stiller ordfører Gro-Anita Mykjåland og rådmann Sten Albert Reisænen .