Nyttig informasjon

Paxlovid:
Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom som følge av korona-smitte. Dette er en forholdsvis ny medisin som ble tilgjengelig på norske apotek fra 8. desember. Den gis på blå resept etter anbefaling fra lege. Den skal kun gis til risikopasienter. Det er først og fremst eldre og de med underliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen.
Medisinen kan ikke benyttes uten etter avtale med lege.

Testing:
Er du i risikogruppe er det viktig at du tester deg straks du har symptomer. Er selvtesten positiv, bør du straks kontakte fastlegen din eller legevakt. Før du kan få medisinen Paxlovid, må smitten være bekreftet med pcr-test. Det ordner lege/legevakt.
Det er viktig at alle i risikogruppene har lagret selvtester hjemme slik at dere er forberedt.
Iveland kommune deler fremdeles ut gratis selvtester til de som har behov. Selvtest kan hentes i Servicetorget på alle virkedager fra kl 09.00-14.00 (10.00-14.00 i romjula), ellers på Iveland omsorgssenter ved behov. 

Generelle råd til hele befolkningen:
  • Er du syk, bør du holde deg hjemme slik at du ikke smitter andre. Det gjelder også i jula, og særlig viktig hvis du skal være sammen med mennesker i risikogrupper, for eksempel eldre.
  • Følg de generelle smittevernrådene om avstand, håndhygiene og god hostehygiene.
  • Det er flere virus som kommer samtidig nå. Det kan være lurt å teste seg for covid når du får symptomer, selv om dette ikke er noe krav eller pålegg.

Aktuelle linker

Vi kunne linket til en rekke sider her, men forventer at dere gjennom en lang korona periode kjenner til både Folkehelseinstituttet og Regjeringen sine sider om korona, vaksinering, generelle råd og veien videre. Vi har laget en felles side på våre hjemmesider, der du finner link til tidligere artikler og dagens råd. Du finner hurtiglinken på grønn bakgrunn like under søkefeltet i hovedbilde langt opp på vår hovedside - kalt "Korona".
Besøk gjerne denne siden