Hvem bør vaksinere seg?

Vi tilbyr influensavaksine til alle risikogruppene. Det er disse gruppene som vil bli prioritert først. Du trenger ikke timeavtale for å sette vaksinen. Alle må vente 20 min etter vaksinering.

Vaksineanbefalinger for influensasesongen 2022-2023 er:
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
 1. kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 2. hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 3. diabetes type 1 og 2
 4. leversvikt eller nyresvikt
 5. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 6. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 7. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 8. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Legekontoret - ansatte - influensavaksineFolkehelseinstituttet har i dag pubisert en artikkel om at man forventer en influensaepidemi nå til vinteren. Det er to år siden sist Norge hadde en skikkelig influensasesong, men influensaen er tilbake og man venter en epidemi denne vinteren. Det bekymrer Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, kan man lese i artikkelen

Bildet: Anne Cecilie Retterholt (stående) og Siri Aamdal Larsen ved Iveland legekontor håper at alle i risikogruppene vil vaksinere seg. 
Klikk på bilde for større versjon

Vaksinen koster kr. 300,-.

Prisen for vaksinen er kr. 300,-. Man må vente 20 minutter etter vaksinering for å kjenne etter om evt bivirkninger.

Linker og kontaktinformasjon

Linker:

Kontaktinformasjon: