Hvem bør vaksinere seg?

De som har fastlege ved Iveland legekontor og er i definert risikogruppe fra Folkehelseinstituttet, kan komme  å sette årets influensavaksine ved legekontoret. Egenandel for influensavaksinen er kr. 50,-. Dersom man har frikort er den gratis.  Du kan komme for å sette vaksinen uten timeavtale mellom kl 09.00 - 14.30. 
Husk! du skal alltid vente 20 min. på venterommet etter vaksinering. 

Vi presiserer at vi har nok vaksiner til alle i risikogruppene fram til 1. desember, så vi ønsker av smittehensyn at du kommer tilbake en annen dag dersom du ser at venterommet er fullt. 
Ved spørsmål ta kontakt med Iveland legekontor: 379 61230

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Priser

  • Influensavaksine kr. 50,-  (gratis med frikort)

Kontaktinformasjon