Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke  
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med kroniske sykdommer:

 • Diabetes mellitus type 1 og 2
 • Kronisk luftveisinfeksjon
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Priser:

 • Influensavaksine kr. 150,-
 • Pneumvax kr. 250,-