Informasjon

Fra dags dato kan det vannes hele døgnet, sju dager i uka - 365 dager i året!

--------------------------------------------------------------

Informasjon om vanningsrestriksjoner som var gjeldende i perioden fra juni 2019 og frem til 19. september 2019, med unntak av en periode i juli måned med enda starmmere regelverk:

Iveland kommune ønsker å tilby en stabil og god vannforsyning til alle våre innbyggere gjennom sommersesongen. Av den grunn innføres det hvert år vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg. I tiden frem til og med 19. september kan det bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag.

Skaiå vannverk:
Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skrøme vannverk: 
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vatnestrøm vannverk:
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vi minner videre om at det til tider er problemer med gjentettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler pa ting som ikke skal kastes i avløpet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål tilknyttet vanningsrestriksjonene.

Kontaktinformasjon