Idrett og friluftsliv i fokus

Vi reviderer dagens plan for idrett og friluftsliv. Man tar sikte på en endelig politisk behandling 10. desember 2020.

Opplegg for kvelden:
1. Kort innledning (bakgrunn, prosess og fremdrift)
2. En god runde på fremtidens anlegg innen idrett og friluftsliv i Iveland kommune. Hva bør vi satse på?

plan møte

Kontaktinformasjon