Studietur med mange høydepunkt

Det var tidligere ordfører, og nåværende Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland, som senhøsten 2022 tok initiativ og inviterte Iveland ungdomsråd til Stortinget. Brikkene falt på plass i november, og studieturen ble avholdt tirsdag og onsdag denne uka. Høydepunket for de fleste var nok besøket på Stortinget onsdag formiddag, der vi fikk oppleve at en rekke statsråder hadde ryddet plass i sine kalendere "kun" for å treffe de unge håpefulle fra Iveland !

Etter ankomst Oslo tirsdag formiddag gikk turen direkte til Kommunenes Sentralforbund (KS huset) der ungdommen fikk prøve seg på kommunespillet. Gjennom et interaktivt spill på 100 minutter var oppgaven kort forklart å bygge et nytt omsorgssenter til 100 millioner kroner. Høringer, hensyn til ulike interesegrupper og den politiske behandlingen var naturlige elementer i oppgaven. Ungdomsrådet hadde et godt samarbeid og gode diskusjoner før de til slutt fikk gjennomslag for sine ideer!
På kvelden fikk de oppleve teambuilding på sitt beste i lokalene til "Fangene på Fortet". Da vi reiste for kvelden var laget vårt "Finni med fler" på en sterk 9. plass av 50 lag! En artig aktivitet som kan anbefales.

Etter en god natts søvn og litt sen frokost gikk turen videre til Stortinget. Onsdag er den beste dagen å være tilstede i nasjonalforsamlingen. Det foregår en spontan spørretime og en ordinær spørretime og svært mange statsråder er tilstede. Gro-Anita valgte å ta oss med i vandrehallen, og der fikk vi både se og prate med en rekke personer som vi vanligvis kun får se på TV eller høre på radio. Fem statsråder prioriterte litt tid med oss inkl forsvarsminister Bjørn Arild Gram (ingen gruppebilde). I tillegg fikk vi prate med Bård Hoksrud,NRK reporter Lars Nehru Sand og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, Erling Sande.
Etter mange inntrykk på Stortinget gikk turen videre til Klimahuset. Her fikk vi en omvisning og lærte mer om klimaet i dag og i fremtiden, og bekymringene rundt tiden vi lever i med mer ekstremvær og høyere temperatur på jordkloden. 
Studieturen ble avrundet onsdag ettermiddag.

Vi har lagt ved noen bilder fra turen. Ved å klikke på bildene får man litt større versjon.  

Kommunespillet
VI spiller Kommunespillet på KS huset
Stortingsdebatt
Tilstede under spørretimen
Stortinget spørretime
Statsministeren svarer på spørsmål under 
spontan spørretime
Statsråd Mehl
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
Vedum
Selvsagt et muntert møte med finansminister
Trygve Slagsvold Vedum
Olje- og energiminister
Samtale med olje- og energiminister 
Terje Aasland
Sandra Borch
David Tønnessen hilser på statsråd Sandra Borch, leder av Landbruks- og matdepartementet
Maren Grøthe
Møte med Maren Grøthe; den yngste
stortingsrepresentanten (21 år)
Møterom energikomiteen
Møterommet til Energi- og miljøkomiteen. Gro-Anita er medlem av denne komiteen
Klimahuset
Klimahuset
Fangene på fortet - gruppebilde
"The Dream team" - solid innsats på fortet
Takk til Gro-Anita Mykjåland og Iveland
ungdomsråd for en interessant studietur til Oslo!

 

Arbeidet i Iveland ungdomsråd

Iveland ungdomsråd ble etablert i januar 2018. Deres formål og mandat er som følger:

Ungdomsrådet er et lovpålagt organ som skal sikre ungdommer en reell, bred, åpen og tilgjengelig påvirkningsmulighet for ungdom i de demokratiske prosessene. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som angår barn og unge.
Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Iveland.
Iveland ungdomsråd skal være et rådgivende organ for kommunen og skal få mulighet til å komme med innspill i saker som angår barn og unge. Rådet skal ha mulighet til å gi skriftlig rådgivende uttalelse før saken skal endelig behandles i øvrige organ.

Kulturleder Finn Terje Uberg er sekretær for ungdomsrådet og deres kontaktperson mot administrasjonen og politiske prosesser. Ungdomsrådet har møte og talerett i kommunestyret, og har benyttet det ved flere anledninger. Gjennom ulike høringer og innspill har kommunestyret tatt hensyn til ungdomsrådet sine meninger.

Iveland ungdomsråd  velges for to år om gangen. Ungdom mellom 13-19 år som ønsker å være med å bestemme og sette fokus på ungdomsarbeid kan melde fra til sekretær Finn Terje Uberg. Ungdomsrådet består av fem medlemmer med tre varamedlem. Det gjennomføres valg av nytt råd høsten 2023, gjeldende for 2024 og 2025.

Les mer om ungdomsrådet sitt arbeid på våre hjemmesider. Her finnes møteinnkallinger og møteprotokoller fra deres møter.  

Kontaktinformasjon