Omtalen vil du finne på side 26 og 27.

Det er nå solgt 8 hytter/tomter. Ny sandvolleyballbane ble ferdigstilt sommeren 2015.