Praktiske opplysninger

Kurset er utviklet av Kreftforeningen og gir kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en god måte. Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon vektlegges.
Målgruppen er de som har eller har hatt kreft samt pårørende.

Kurset blir avholdt i Kreftforeningens lokaler i Dronningensgate 2a i Kristiansand over 4 tirsdager mellom kl. 12.00-15.00. Egenandelen vil være kr. 200,- som inkl kursmateriell og enkel bevertning.
Påmeldingsfristen er 26. oktober.

 

Påmelding og informasjon