Kulturgruppa i Iveland inviterer til debatt på Grosås senter mandag 7. september kl.19.00. Olaf Aagedal (religionssosiolog og forsker/professor ved KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) vil innlede. Reidar Skaaland, kantor i Randesund menighet, står for musikalske innslag. Debatten ledes av sosiolog/lærer Arne Birketveit.
Det serveres kald og varm drikke i pausen sammen med noe å bite i. Inngang kr. 100,-. Husk kontanter!

Pressemelding:
Hva tror vi på? Hva står vi for - som enkeltmenneske og som samfunnsborger?
Et levende samfunn vil stadig være i endring. Skjer det større og mer grunnleggende endringer nå enn før? Noen mener at Norge holder på å bli avkristnet, andre mener  religion får for stor plass. Debatten om livssyn og hvilket samfunn vi ønsker oss går livlig i media - og trolig også i Iveland  - og i andre lokalsamfunn! 
Kulturgruppa i Iveland inviterer til samtale om hva vi legger i noen begrep vi selv og andre ofte benytter. Fra religionssosiologens ståstad vil Olaf Aagedal ta for seg begrepene:

  • Religiøs
  • Sekulær
  • Ateist
  • Personlig kristen
  • "Skapkristen"

Hva legger vi i disse «merkelappene»?  Hva kan føre til at vi benytter de om oss selv? På samfunnsmessig, og politisk plan, går debatten nå ofte om vi i respekt for mangfoldet i livssyn bør ha et sekulært samfunn. Eller et samfunn med utgangspunkt i religiøse verdier. Hva er det da vi snakker om? Hva legger vi i «sekulært» og i «religiøst»?
Olaf Aagedal vil  gi oss definisjoner vi kan benytte, men går ikke inn på hva som er det beste for oss privat  og som samfunnsborger. Det er et spørsmål hver enkelt må ta stilling til,  i tråd med det verdi- og livssynet man har. Men vær hjertelig velkommen til å si din mening i debatten etter Aagedal sitt innlegg!   
Musikk er sterkt knytta til religion og livssyn. Reidar Skaaland vil gi oss musikkinnslag som fargelegger dette!

Debattkveld-07.09.15.jpg