Vi ønsker dine innspill

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning som gir befolkningen mulighet til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I løpet av høsten 2022 vil innbyggerne i enda sterkere grad bli involvert i prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel. Men allerede nå inviterer vi alle til å komme med innspill på kommunale prioriteringer de neste årene. Bruk QR-koden på plakaten eller gå inn via denne direktelinken.

Vi har per 28. august mottatt omlag 80 innspill. Vi ønsker flere og ber om at flest mulig melder inn sine tanker og ideer før kommunestyret samles 1. og 2. september til nærmere diskusjoner. 

Noen stikkord du kan tenke på:

  • Hva er du mest fornøyd med i Iveland slik det er i dag?
  • Hva mener du ville gjort Iveland til en bedre kommune?

Kom med ditt innspill i spørreundersøkelsen. Det er mulig å svare på spørsmålene manuelt i servicetorget. Alle innspill vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med ny samfunnsdel for Iveland kommune.
Plakat-satsingsområder

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon