Vi ønsker dine innspill

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning som gir befolkningen mulighet til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I løpet av høsten 2022 vil innbyggerne i enda sterkere grad bli involvert i prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel. Men allerede nå inviterer vi alle til å komme med innspill på kommunale prioriteringer de neste årene. Bruk QR-koden på plakaten eller gå inn via denne direktelinken.

Vi har per 11. oktober mottatt omlag 100 innspill.  

Noen stikkord du kan tenke på:

  • Hva er du mest fornøyd med i Iveland slik det er i dag?
  • Hva mener du ville gjort Iveland til en bedre kommune?

Kom med ditt innspill i spørreundersøkelsen. Det er mulig å svare på spørsmålene manuelt i servicetorget. Alle innspill vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med ny samfunnsdel for Iveland kommune.
Plakat-satsingsområder

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon