Saker til behandling

Kommunestyret behandlet følgende saker:

 • 1. tertialrapport 2023
 • Kvalifisert for framtida 2023
 • Tiltak for å lukke avvik i Vatnestrøm barnehagene
 • Kommunalt oppgavefellesskap akutt forurensning
 • Utleieavtale med Blåkors ferier
 • Felles eierstrategi for Å Energi AS
 • Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune i valgperioden 2023-2027.
 • Inngåelse av vertskommuneavtale for skadefellingslaget i Aust-Agder
 • Tilstandsrapport for barnehagene og skolen i Iveland 2022-2023
 • Tilstandsrapport Midt-Agder barnevern 2022
 • Årsmelding og regnskap Iveland menighetsråd 2022
 • Svar - Høring Generalistkommunesystemet - Likt ansvar - ulike forutsetninger
 • Referat- og informasjonssaker

Møteprotokollen finner man her
Lydfilene ligger ute her 

Kontaktinformasjon